Entries RSS Comments RSS

ตั้งราคาในการขายบ้านให้เหมาะสม

October 14th, 2014

ราคาเป็นข้อมูลสำคัญอย่างหนึ่งที่คัดกรองผู้ซื้อที่เหมาะสม และมีความสามารถในการซื้อสินทรัพย์ที่เราต้องการจะขาย สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การขายบ้านใช้เวลานานมาจากการตั้งราคาที่สูงเกินไป ซึ่งถ้าเราต้องการที่จะขายบ้านออกไปได้ด้วยความรวดเร็วเราจำเป็นที่จะต้องตั้งราคาให้เหมาะสมในสายตาของผู้ซื้อ รวมถึงการลดราคาลงให้ต่ำกว่าเล็กน้อยในกรณีที่ต้องการขายอย่างเร่งด่วน สำหรับการตั้งราคาอย่างเหมาะสมโดยทั่วไปจะมีการตั้งราคาอยู่ 2 วิธีได้แก่ การตั้งราคาตามราคาตลาด และการตั้งตามราคาพื้นฐานหรือราคาประเมิน รวมถึงอาจใช้ทั้ง 2 แบบร่วมกันในการตั้งราคาที่เหมาะสมอยู่ที่ความต้องการของเราเอง

การตั้งราคาโดยอ้างอิงราคาตลาด เราสามารถหาราคาที่เหมาะสมได้โดยสังเกตุและเปรียบเทียบราคากับบ้านที่มีการตั้งราคาขายกันตามท้องตลาด เช่น ป้ายประกาศขายบ้านละแวกเดียวกับบ้านของเราว่ามีราคาประมาณเท่าไหร่ หรือการเปรียบเทียบราคากับผู้ประกาศขายบ้านรายอื่นๆที่ประกาศขายในอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย รวมถึงผู้ซื้อเองก็มักจะเปรียบเทียบก่อนพิจารณาซื้อเช่นเดียวกันเนื่องจากสามารถหาข้อมูลมาเปรียบเทียบได้ง่ายจากเว็บไซต์ที่ให้บริการขายบ้านที่มีอยู่จำนวนมาก ซึ่งการตั้งราคาตามราคาตลาดอาจจะสูงหรือต่ำกว่าราคาพื้นฐานของบ้านขึ้นกับปัจจัยต่างๆในขณะที่มีการขายบ้าน เช่น สภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีอาจทำให้ราคาตลาดลดลง ในขณะที่ข่าวการสร้างรถไฟฟ้าใกล้บ้านอาจทำให้ราคาตลาดเพิ่มสูงขึ้นเป็นต้น ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องติดตามและตั้งราคาให้เหมาะสมอยู่เสมอ

การตั้งราคาโดยใช้ราคาพื้นฐาน เป็นการตั้งราคาโดยใช้การประเมินราคาตามคุณสมบัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆเช่น ขนาดและตำแหน่งของที่ดิน ขนาดของบ้าน เป็นต้น ซึ่งราคาประเมินยังมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อในกรณีที่ต้องทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในการนำมาซื้อบ้านของเรา โดยสถาบันการเงินมักจะให้กู้ยืมเงินไม่เกินราคาประเมินดังนั้นถ้าเราตั้งราคาสูงกว่าราคาประเมินมากเกินไปผู้ซื้ออาจไม่มีกำลังในการหาเงินมาเพื่อซื้อบ้านจากเราทำให้โอกาสในการปิดการขายให้รวดเร็วอาจทำได้ยากมากขึ้น สำหรับราคาประเมินเราสามารถหาได้โดยวิธีการต่างๆเช่น การใช้บริการของตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปซึ่งมักจะมีบริการประเมินราคาให้สำหรับลูกค้า หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการประเมินราคาทางอินเทอร์เน็ตต่างๆ รวมไปถึงการค้าหาข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้เลขที่โฉนดหรือเลขที่ดินจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ ราคาประเมินทรัพย์สินที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด ซึ่ง ราคาประเมิน = ราคาที่ดิน+ราคาสิ่งปลูกสร้าง – ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง เมื่อเราได้ราคาทั้งราคาตลาดและราคาประเมินมาแล้วเราก็สามารถที่จะหาราคาที่เหมาะสมที่สามารถดึงดูดผู้ซื้อให้สนใจทรัพย์สินที่เราต้องการขาย โดยไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ซื้อ และได้ผลตามที่เราต้องการซึ่งสามารถแข่งขันกับผู้ขายรายอื่นๆที่มีอยู่มากมายได้

indianbooksonfisheries.com/wp-admin

September 12th, 2014

ผมนับถือในเรื่องคุณพระพุทธเจ้า พระเครื่องยอดนิยม

KpmIRบุญญาบารมีของพระเครื่องที่เราห้อยคล้องคอและเคารพนับถือ แต่ไม่ได้งมงาย การแขวนวัตถุบูชาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ พระเครื่องยอดนิยม  เพื่อช่วยเตือนสติให้ตนกระทำแต่ความดี มีเมตตากรุณาต่อผู้ตกยาก เชื่อว่ารูปบูชาจะคุ้มครองคนที่ทำกรรมดี มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ” คือความเชื่อถือของ “ทวีเกียรติ เชาวลิตถวิล”  ปัจจุบัน “ทวีเกียรติ เชาวลิตถวิล” พระเครื่อง เกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร ด้วยความภูมิใจที่เกิดมารับใช้ระบอบประชาธิปไตย และอบรมสั่งสอนบุตร-ธิดาให้เป็นคนดี

 

ด้วยนำหลักธรรมคำสอนจาก หลวงปู่เขียว พระเครื่องยอดนิยม

lv1.1อินทมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดหรงบน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช พระเกจิชื่อดังแดนปักษ์ใต้ คือ “พูดดี ทำดี รู้จักใจเขา-ใจเรา เดินสายกลาง ไม่ประมาท และที่สำคัญไม่ทำให้ใครเดือดร้อน” พระเครื่องยอดนิยม นำมาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าในงานราชการและครอบครัว เกิดที่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ในสมัยเด็กบิดาพาไปฝากฝังให้หลวงปู่เขียว พระเครื่อง อินทมุนี เป็นลูกศิษย์วัดก้นกุฏิ ดูแลปฏิบัติรับใช้หลวงปู่เขียว ต่อมาเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส แต่เมื่อหยุดปิดเทอมครั้งใดต้องกลับบ้านที่นครศรีธรรมราชจะแวะเข้าไปกราบ หลวงปู่เขียวตลอดเวลา  กระทั่งเรียนจบปริญญาตรีคณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี พ.ศ.2523 ก่อนเข้ารับราชการที่รัฐสภาในตำแหน่งนิติกร 3 พระเครื่อง กองกรรมาธิการ รับผิดชอบคณะกรรมาธิการคมนาคม โยกย้ายมาฝ่ายบริหารงานบุคคล และขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าฝ่ายงานบุคคล จากนั้นมาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการและเป็นผู้อำนวยการกองสถานที่ และเป็นรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จนกระทั่งปลดเกษียณอายุราชการ

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ประกอบด้วยศูนย์ Spine & Joint

September 11th, 2014

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ปวดหลังมาก

images (2)มีศูนย์ Spine & Joint ที่สะสมทีมหมอชำนัญพิเศษในเรื่องกระดูกสันหลังและข้อ รวมถึง Sports Medicine ที่มีความจัดเจนสูงและมีกิตติศัพท์เป็นที่นับถือทั้งในและต่างแดน ปวดหลัง ที่พร้อมให้คำปรึกษา และรักษาโดยการใช้สิ่งใหม่ใหม่ทั้งแบบไม่ผ่าตัดและแบบผ่าตัดเพื่อให้ได้ผลการรักษาแม่นยำ ตรงจุด ศูนย์ Spine & Joint สมิติเวชศรีนครินทร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาโรคเฉพาะทางปวดหลังมาก Clinical Care Programs Certification (CCPC) สำหรับโรคปวดหลัง จากสถาบัน JCI ประเทศสหรัฐอเมริกา และเรายังได้รับการวางใจให้เป็นคุณหมอประจำทีมฟุตบอลผู้เยาว์ทีมชาติด้วย”

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณศ.จ.เกียรติคุณนายแพทย์ เจริญ โชติกวณิชย์ ปวดหลังมาก

images (3)หมอผ่าตัดผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกสันหลังและข้อโรงหมอสมิติเวช ศรีนครินทร์ คุณหมอคนเก่งผู้คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงกระดูกสันหลังมานานกว่า 40 ปี ปวดหลังมาก ล่าสุดนอกจากอาจารย์จะเป็น active member ของ Scoliosis Research Society (SRS) สมาคมวิจัยโรคกระดูกสันหลังคด ปวดหลัง ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่มีหมอศัลยกรรมชำนัญพิเศษด้านโรคกระดูกสันหลังทั่วโลกที่ทำการวิจัยการรักษาโรคกระดูกสันหลังคด (spinal deformities)ที่มีสมาชิกอยู่กว่า 1,000 คนแล้ว ปวดหลัง อาจารย์ยังเป็น President Elected ของ Asia Pacific Orthopedic Association ที่ถ้วนทั่วกว่า 40 ประเทศในแถบนี้ ซึ่งอาจารย์จะเริ่มทำงานในตำแหน่งประธานของสมาคมอย่างเต็มที่ในปีหน้านี้ อาจารย์เขียนตำราหลายเล่มจนได้รับรางวัลการแต่งตำราดีเด่น “ออกกำลังให้เป็นชีวิตจิตใจ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะเหมือนเติมน้ำมันรถ จะได้วิ่งต่อไปนานๆ”

เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงเพื่อให้ได้ ครีมสเต็มเซลล์

September 10th, 2014

สเต็มเซลล์ ถือว่าเป็นสารที่ลบเลือนริ้วรอย ซึ่งแก้ไขปัญหาผิวหน้าได้ดีมากที่สุดในเวลานี้ ไม่มีเทคโนโลยีไหนที่จะดีเท่ากับสเต็มเซลล์ เพราะผลของการทาสเต็มเซลล์จากแอปเปิ้ลที่ไม่เหี่ยว จะทำให้ดีเอ็นเอของเราแก่ช้าลงเป็นอย่างมาก เมื่อเซลล์ใหม่ผลิตมากขึ้นเซลล์เก่าตายช้าลง ผลลัพท์ก็เท่ากับว่าเราจะยืดอายุผิวของเราไปได้อีกนับสิบปีเลยทีเดียว สเต็มเซลล์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่ไม่ต้องการทำศัลยกรรมหรือฉีดโบท็อกซ์ ผลข้างเคียงไม่มีเพราะทำมาจากพืชคล้ายๆรกแกะแต่ไม่มีฮอร์โมนตกค้าง ไม่ทำให้ดำ หรือเกิดฝ้า ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ส่วนผสมทุกตัวของผลิตภัณฑ์เป็นของนำเข้าใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ดีที่สุดที่มีในปัจจุบันมารวมกัน เห็นผลจริงแน่นอน ดังนั้นถ้าเปรียบเทียบราคาแล้วถือว่าถูกมากๆกับคุณภาพที่ได้รับ

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการดูแลและฟื้นฟูสภาพผิวอย่างล้ำลึกจากธรรมชาติที่ช่วยแก้ปัญหาริ้วรอยที่เกิดก่อนวัย ทำให้ผิวกระชับและหดตัวของกล้ามเนื้อ ปรับผิวที่หย่อนคล้อยให้กระชับ เรียบเนียน เติมเต็มริ้วรอยร่องลึกให้ตื้นขึ้น และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยประสิทธิภาพความเข้มข้น ผสมผสานกับเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยง Stem Cell จาก แอ๊ปเปิ้ลที่ช่วยในการต่อต้านริ้วรอยได้อย่างชัดเจน ทำให้ผิวเต่งตึง กระชับตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัส และยังสามารถปกป้องผิวได้ยาวนาน พร้อมปรับสภาพผิวให้ดูเปล่งปลั่ง กระจ่างใสขึ้น และฟื้นฟูผิวให้แข็งแรง เติมเต็มคุณประโยชน์สารอาหารให้กับผิว เพื่อชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวให้ช้าลง

กระบวนการผลัดเซลล์ให้เร็วขึ้น และสร้างเซลล์ใหม่ที่มีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่น ผลลัพธ์ที่ได้หลังการใช้ คือผิวขาวใสเนียนเรียบและกระชับเต่งตึง สามารถบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกและซึมลงสู่ชั้นผิวได้ทันที ต่อต้าน ลดเลือนริ้วรอย ดูแลผิวขาวสดใส และได้ผลอย่างเห็นได้ชัด เพียงครั้งแรก ก็สามารถรู้สึกได้ทันที เห็นผลใน 7 วัน ครีมสเต็มเซลล์จะกระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิดที่ผิวหนังให้ทำงานมากขึ้น, ชะลอการเสื่อมสลายของเซลล์ตามธรรมชาติและปกป้องเซลล์ต้นกำเนิดให้มีช่วงอายุที่ยาวขึ้น –ช่วยให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ เป็นเทคโนโลยีแบบเดียวกับที่ใช้ในเซรั่ม Stem Cell จากรกเด็ก ซึ่งราคาแพงพอสมควร

ด้วยเหตุนั้น ความโน้มเอียงการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในไทยจึงไม่มีการแปรเปลี่ยนเท่าไรนัก

September 10th, 2014

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ขณะรูปแบบที่บริษัทญี่ปุ่นนิยมใช้คือไทย+1

Untitled-22ซึ่งถือเป็นข้อดีสำหรับไทยในอนาคตเพื่อรองความเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 คือบริษัทลงทุนในไทยและไปสร้างโรงงานในประเทศใกล้เคียง ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น กัมพูชา พม่า ลาว หรือเวียดนาม นอกจากนี้ บริษัทขนาดกลางหรือขนาดย่อมของญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจด้านการบริการเริ่มสนใจประเทศไทยมากขึ้น สิ่งที่หอการค้าญี่ปุ่นได้ขอความร่วมมือกับรัฐบาลไทยมานานคือให้อนุโลมกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับการลงทุนของต่างชาติในไทยให้เข้มงวดน้อยลง ทัวร์ญี่ปุ่น หอการค้าญี่ปุ่นได้แจ้งด้วยว่ารัฐบาลใหม่ของไทยจะดำเนินต่อโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย อาทิ รถไฟ และโครงการบริหารจัดการน้ำ ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ภายใต้งบประมาณ 2-3 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนญี่ปุ่นสนใจ และอยากให้ความร่วมแรงร่วมใจกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยเช่นกัน ในสัปดาห์หน้าผมจะนำคณะจากสมาคมธุรกิจญี่ปุ่น-ไทย (เจทีบีเอฟ) เดินทางไปเยือนประเทศไทย

 

 เพื่อพบปะปรึกษา ท่องเที่ยวญี่ปุ่น

Yasakaและแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับของไทย อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบีโอไออีกด้วย  ทัวร์ญี่ปุ่น อะไรเป็นประเด็นอ่อนไหวสำหรับการลงทุนในไทย รัฐบาลใหม่จะดำเนินนโยบายที่วางแผนต่อไปอย่างต่อเนื่องหรือไม่ แต่ในประเด็นนี้ญี่ปุ่นไม่ค่อยห่วงเท่าไรนัก ในอดีตที่ผ่านมาไทยเคยต่อสู้ทางการเมืองอย่างรุนแรง ซึ่งอาจทำให้คนญี่ปุ่นเป็นห่วงสวัสดิภาพของตนเอง แต่จากวิธีการของ พล.อ.ประยุทธ์ ทำให้มองว่าเรื่องนี้ไม่น่าเป็นห่วง  ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นยังมองว่าไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนของญี่ปุ่นในอาเซียนหรือไม่ ฐานะของไทยไม่ว่าจะปัจจุบันหรือในอนาคต ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่ออาเซียนรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ในบรรดาสมาชิก 10 ประเทศ ประเทศใหญ่คือไทยและอินโดนีเซีย